Welkom!

Het doel van Waterplanten.nu is om aan te geven waar je kunt varen in het zuidelijk IJsselmeergebied met de minste kans op overlast door waterplanten.

Overlastgevende planten worden dagelijks gesimuleerd op basis van verschillende bronnen. De simulatie kan afwijken van de werkelijke situatie. Het gebruik is op eigen risico en je dient akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

Gebruikersvoorwaarden

Om gebruik te maken van de informatie en data die Waterplanten.nu je biedt, is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen en te accepteren.

1. Over Waterplanten.nu

Waterplanten.nu biedt je een overzicht van waar waterplanten groeien en waar er waterplanten gemaaid zijn. De informatie voor dit overzicht haalt Techmaps uit verschillende bronnen zoals informatie van Rijkswaterstaat en van overheidsinstanties en andere organisaties die waterplanten maaien en aan Techmaps doorgeven waar er gemaaid is. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Waterplanten zijn een natuurproduct en sterk afhankelijk van minder voorspelbare factoren zoals watertemperatuur, bezonning en de nutriënten in het water.
 2. De getoonde plantenpopulatie is een simulatie door de tijd heen van langstelige planten (Fonteinkruiden en Aarvederkruid) in het zuidelijk IJsselmeergebied. De gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van verschillende data waaronder bodemmonsters, lucht afbeeldingen en veldwaarnemingen maar kunnen en zullen her en der afwijken van de werkelijke situatie. Los drijvende planten worden niet meegenomen in deze simulatie.
 3. De getoonde plantlaag in de Waterplanten.nu app is een benadering van de werkelijke situatie. De in Waterplanten.nu app getoonde data kunnen afwijken van de werkelijke situatie, onder andere omdat het een natuurproduct is en omdat Techmaps afhankelijk is van data van derden. Techmaps kan de accuraatheid van deze gegevens niet garanderen.
 4. Voor 1 april van ieder kalenderjaar worden de dan meest recente gegevens opgehaald bij Rijkswaterstaat en verwerkt op Waterplanten.nu inzake waterplantinspectiegegevens, betonning- en dieptegegevens. Gegevens die Rijkswaterstaat na 1 april bekendmaakt, worden pas het volgende jaar meegenomen.
 5. Waterplanten.nu maakt gebruik van de maaibewegingen van overheidsinstanties en andere organisaties die waterplanten maaien. Alleen de maaiactiviteiten die zij aan ons op de juiste manier doorgeven worden weergegeven op Waterplanten.nu
 6. De data in de Waterplanten.nu app beperken zich tot het Zuidelijk IJsselmeer; IJmeer, Markermeer en Randmeren: van Gooimeer tot en met het Veluwemeer.
2. Het gebruik van Waterplanten.nu

Je mag Waterplanten.nu en de informatie die we beschikbaar stellen zonder kosten gebruiken. Belangrijk is dat je zelf de verantwoordelijkheid hebt en behoudt hóe je de informatie gebruikt en welke gevolgen dat met zich meebrengt. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent zelf verantwoordelijk en risicodrager bij het gebruik van Waterplanten.nu en alle informatie die daarop beschikbaar worden gesteld. Techmaps is niet aansprakelijk voor beslissingen genomen op basis van de openbaargemaakte data op Waterplanten.nu of door het gebruik van Waterplanten.nu.
 2. Waterplanten.nu dient niet te worden gebruikt als navigatie-instrument, gebruikers blijven aangewezen op hun eigen navigatie-instrumenten en kaarten.
 3. Techmaps beheert het datamodel en de webapp Waterplanten.nu. Techmaps zorgt dat de systemen goed werken en dat de data wordt bijgewerkt voor zover mogelijk. Techmaps garandeert niet dat Waterplanten.nu altijd beschikbaar is en dat de weergegeven data altijd juist is. Techmaps en diens opdrachtgevers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade van een gebruiker door het niet beschikbaar zijn van Waterplanten.nu of vanwege onjuiste gegevens.
 4. Er kunnen bugs of storing voordoen op Waterplanten.nu. Techmaps is hiervoor niet aansprakelijk. Techmaps zal alles doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om deze mogelijke bugs en storingen zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen. Techmaps geeft geen garanties over de beschikbaarheid en werking van Waterplanten.nu. Techmaps en diens opdrachtgevers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade van een gebruiker door het niet beschikbaar zijn van Waterplanten.nu.
 5. Techmaps kan te allen tijde Waterplanten.nu geheel of gedeeltelijk offline halen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als dit nodig is voor onderhoud of het verhelpen van storingen.
 6. Wanneer Waterplanten.nu wordt embed op andere website gaan mogelijk bepaalde functies verloren in de ge-embedde versie. Techmaps raadt daarom aan naar Waterplanten.nu te linken en niet te embedden.
 7. Wanneer Waterplanten.nu toch wordt embed op andere websites dan dient Techmaps hiervan op de hoogte worden gebracht en te worden vermeld inclusief link naar de Techmaps website.
3. (Intellectueel) Eigendom Waterplanten.nu

Waterplanten.nu wordt je aangeboden door Techmaps. Techmaps is de enige eigenaar van Waterplanten.nu. Techmaps verstrekt je het recht om Waterplanten.nu en de daarop getoonde informatie te gebruiken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Techmaps is eigenaar van en heeft alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankenrechten) van Waterplanten.nu, in zowel de huidige en toekomstige vorm, op zowel broncode als objectcode en met betrekking tot ontwerpen, documentatie, datalagen, datamodellen, databasestructuren en database, data, interface en al het overige.
 2. Techmaps verstrekt je alleen een gebruiksrechten voor het gebruik van de webapplicatie Waterplanten.nu en de daarop getoonde data en informatie. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, herroepbaar en geldt niet voor onbepaalde tijd.
 3. Je hebt alleen het recht om de data te gebruiken voor persoonlijk gebruik binnen Waterplanten.nu. Downloaden, kopiëren, verspreiden en/of commercieel gebruik is niet toegestaan.
4. Privacy en persoonsgegevens

Op de site van Waterplanten.nu worden geen persoonsgegevens verwerkt.

5. Overige voorwaarden

Tot slot gelden de volgende overige voorwaarden.

 1. Mocht Techmaps om wat voor reden en op welke grond dan ook aansprakelijk zijn voor schade, dan is dat te allen tijde beperkt tot €500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Techmaps.
 2. Techmaps en diens opdrachtgevers zijn niet aansprakelijk voor onjuist of onrechtmatig gebruik of misbruik van Waterplanten.nu.
 3. Techmaps mag te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Techmaps zal de nieuwe gebruiksvoorwaarden zodra ze ingaan opnieuw aanbieden aan de gebruikers met de keuze om ze te accepteren of af te wijzen. Als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden afwijst, is Techmaps gerechtigd de betreffende gebruiker de toegang tot Waterplanten.nu te weigeren.
 4. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen zijn Nederlands recht van toepassing.

Deze webapplicatie Waterplanten.nu wordt je aangeboden door Techmaps, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57395713.

Te downloaden op Safari iOS

Klik in de browserbalk op

Klik op ‘Zet op beginscherm’

Let op! Gemaaide gebieden en de plantensimulatie zijn voor het laatst geüpdate!

Let op! Gemaaide gebieden en de plantensimulatie zijn voor het laatst geüpdate!

Geüpdate!

Gemaaide gebieden en plantensimulatie zijn up-to-date!

Helaas kunnen wij jouw locatie niet bepalen. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 1. Je hebt bewust geen toestemming gegeven. Dit kan je alsnog doen via de browser settings.
 2. Je hebt wel toestemming gegeven maar de webapp krijgt alsnog geen toestemming. Dit kan komen doordat de browser zelf geen toestemming heeft tot de locatie op je toestel. Zoek in een zoekmachine (zoals Google) naar ‘browser toestemming geven tot locatie’.

Zodra je toestemming hebt kun je de webapp verversen (site opnieuw laden). De locatie zou dan goed bepaald moeten worden.